Isnin, 6 Januari 2014

Langkah pembinaan bahan multimedia

Langkah pembangunan multimedia sistem multimedia:

FASA 1: Analisis
Pembangunan konsep:
 • Apa yang hendak dilakukan atau diselesaikan.
 •  Mengenal pasti sistem multimedia yang hendak dibangunan.
Penentuan Tujuan/Objektif: 
 • Objektif dijadikan pengukur dalam penilaian semasa dan selepas pembangunaan system.
Pengenalpastian Pengguna Sasaran/Akhir: 
 • Sasaran dan Tahap Kognitif
FASA 2: Reka bentuk
Penentuan Perlakuan
 • Ton: gaya persembahan: serius, rasmi, lawak
 • Pendekatan: bentuk tindakan pengguna
 • Metafora: menarik dan bererti untuk fahaman
Pembangunan Spesifikasi
 • Terdiri: senarai elemen untuk setiap skrin; susunan elemen; fungsi setiap elemen;
Papan cerita dan penjelajahan
 • Reka bentuk setiap bingkai dan bagaimana dipautkan
FASA 3: Pembangunan
Pembangunan Kandungan
 • Pembangunan setiap elemen bagi setiap bingkai: teks, grafik dan animasi, video, suara, bunyi, dan muzik;
 • Memperolehi kebenaran dan lesen kandungan;
 • Dokumentasian
Pengarangan Sistem

 • Mengintegrasikan setiap elemen bagi setiap bingkai menggunakan perisian pengarangan;

FASA4: Pengujian dan Pembetulan
 • Menguji sama ada sistem yang dibangunkan mengikuti spesifikasi dari segi: Teknikal, Kandungan, dan Persembahan;
 • Ciri-ciri pengujian: reka bentuk visual, skema penjelajahan, terminologi sistem, metafora sistem
 • Rancangan pengujian dan senarai semak ujian;
 • Pengujian penggunaan: pengguna keliru dan terhenti;
 • Pengujian fungsi: setiap objek berfungsi mengikut spesifikasi;
 • Jenis Pengujian:
 • Pengujian Alpha: secara dalaman oleh pembangun dan orang terpilih, mencuba sebarang kemungkinan;
 • Pengujian Beta: pengujian terakhir sebelum dikomersialkan oleh pengguna sebenar
 • Membuat pembetulan

Fasa 5 Penghantaran
 • Pempekajan: dalam bentuk CD, dalam talian
 • Tatacara pemasangan dan penggunaan